Wat bieden we

De ervaringsgerichte trainingen en workshops zijn met name gericht op:

Het vergroten van zelfkennis
Inzicht in ons eigen handelen leidt tot persoonlijk leiderschap en een verbeterde samenwerking thuis en op het
werk. Als wij onze unieke talenten kennen kunnen wij het beste van onszelf tonen en ons zelfvertrouwen
vergroten. Als wij onze schaduwkanten leren kennen, kunnen wij deze veranderen of aanvaarden. Door zo met
jezelf om te gaan zal je ook een tolerantere houding naar de ander ontwikkelen en minder snel oordelen.

Het omgaan met stress
Situaties van stress snijden ons in het dagelijks leven af van ons gevoel en de mensen om ons heen. De
natuurlijke balans tussen denken en voelen is dan compleet verdwenen. Stresshantering is een eerste stap naar
een leven in harmonie en verbondenheid.

Het ontwikkelen van je gevoel en je intuitie (EQ en SQ).
Als we echt willen begrijpen wat onszelf en de ander beweegt, dan schiet onze ratio tekort. Willen wij handelen uit
persoonlijke kracht; dan moeten we leren stil staan bij onze gevoelens, om te gaan met onze emoties, en te
luisteren naar onze innerlijke stem.

Het vergroten van je bewustzijn
Als we wat vaker tijd vrijmaken om bij onze handelingen in het dagelijks leven en op het werk stil te staan, brengen
we ons onbewuste gedrag, onze automatische piloot, en de beperkingen die we onszelf veelal opleggen, in beeld.
Door reflectie en mindfullness kom je dichter bij je ware natuur en een begrip van synchroniciteit laat het leven
meer als van zelf gaan.

Het herstellen van het contact met de natuur
Net zoals de natuur zijn wij hier op aarde om te groeien tot de meest verheven versie van onszelf. De natuur kan
ons spiegelen hoe te leven in harmonie met onze ware natuur en onze omgeving. Maak hernieuwd kennis met je
zaden, je talenten, je wezenskenmerken en je voedingsbodem. Maak kontact met je wortels; kijk hoe jij in het
leven staat: en laat je leiden door de seizoenen in je leven. Heb oog voor het geen je toevalt, maak kennis met de
sychroniciteit in het leven en besef dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen voedingsbodem, teneinde tot
volledige bloei te komen.


Annemarie Prins
Konijnenlaan 28
2243 ES Wassenaar
Mobiel: 06- 31 00 05 36
Info@Natuurlijkverbonden.nl