Workshops bedrijven

Aanbod dag(deel) workshops voor bedrijven:

Omgaan met stress
In deze workshop zal dieper ingegaan worden op het ontstaan en voorkomen van stress.
Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het managen van de eigen energie.
We krijgen o.a. inzicht hoe we kunnen voorkomen dat we in de omgang met bepaalde personen "leeglopen".

Kennismaken met je eigen intu´tie
Onze hersenen geven ons de mogelijkheid te onderscheiden. Onze buik geeft ons de mogelijkheid het geheel te
bezien (holistisch). Als we echt willen begrijpen wat onszelf en de ander beweegt, wat onze diepste drijfveren zijn,
schiet onze ratio tekort en moeten we onze gevoelens onderzoeken. In deze workshop leren wij emoties te
onderscheiden van intu´tie, maken wij kennis met onze innerlijke wijsheid en leren daar weer op te vertrouwen.

Grenzen stellen en conflicthantering
Waar liggen je eigen grenzen en waar die van anderen. We maken het eigen gedrag met betrekking tot weerstand
en conflicten op een humoristische wijze inzichtelijk en reiken het theoretische model van Killman aan als basis
voor conflicthantering.

Positief omgaan met collega's waarvoor men een allergie heeft opgebouwd
Eerst worden de eigen drijfveren, kernkwaliteiten en valkuilen in beeld gebracht.
De allergie voor het gedrag van de ander geeft inzicht in jouw blinde vlekken.
Inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen geeft niet alleen inzicht in je eigen
situatie, maar ook in die van de ander. Het be´nvloeden of sturen van het
gedrag van de ander kan dan op een positieve opbouwende manier
geschieden. ( D. Offmann )

Team building en missie statements
Op een speelse en soms wat confronterende manier is deze workshop
gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke missie en visie.
Tevens wordt er gekeken naar de individuele en teamkwaliteiten welke tot
een betere samenwerking kunnen leiden.

Deze ervaringsgerichte workshops werken verdiepend en laten bij de deelnemers vaak
onuitwisbare sporen na,
want in elk werkstuk ontdekt men weer een onbekend stukje van zichzelf, of het team
of zelfs van de bedrijfsfilosofie. Deze workshops worden gegeven in samenwerking met unityone.nl
Het creatieve deel beslaat niet meer dan 10% van de workshops en de deelnemers hoeven absoluut geen affiniteit
te hebben met energiewerk of kunstzinnig werken.
Annemarie Prins
Konijnenlaan 28
2243 ES Wassenaar
Mobiel: 06- 31 00 05 36
Info@Natuurlijkverbonden.nl