De methode

Creatief Dynamisch en Energetisch coachen.

Creativiteit
zet mensen in beweging, brengt het denken tot rust, geeft ruimte om tegen onze grenzen op te lopen
en nieuwe gebieden in onszelf te ontdekken. Deze speelse manier van werken leidt veelal tot wezenlijke
veranderingen in het leven of werken van de deelnemers, want men wordt op een dieper persoonlijk nivo van de
identiteit aangeraakt. Deze methode is ook uitermate geschikt om het ( vaak onbewuste) persoonlijke gedrag bij
groepsgerichte handelen inzichtelijk te maken.

Energetische werken. Door aandacht groei je. Menselijke aandacht is een vorm van energie. Als je de aandacht
ergens op richt, gaat de energie er naar toe. Het is van belang om je te kunnen focussen op hetgeen je wenst te
bereiken. Wordt je bewust waar je energie van krijgt en leer om te gaan met energievreters in je omgeving.
Gerichte energetische oefeningen, (geleide) meditatie en yoga oefeningen kunnen hierbij een goed instrument zijn.

Ademhaling en meditatie. Onze ademhaling geeft ons energie en ontspanning. Met een goede ademhaling
kunnen wij onze emoties en stress hanteren, ons beter concentreren, meer energie en daarmee betere prestaties
leveren. Soms hebben we het nodig om ons hoofd eens grondig leeg te maken. Ademhalingsoefeningen
(pranayama's ) kunnen ons hierbij helpen. De adem is de schakel tussen lichaam en geest. Door bewust te
ademen kunnen wij de balans tussen de mannelijke energie van het denken en de vrouwelijke energie van het
voelen weer herstellen. Zo kunnen wij meer in harmonie met onszelf en de omgeving leven. Meditatie brengt ons
denken tot rust en geeft ons naast een innerlijke rust ook de mogelijkheid in onverkende gebieden van de
persoonlijkheid te komen.

CDEC aan de hand van diverse theoretische modellen van Offman, Leary, Killman etc.
maar ook het Chakra model van Anodea Judith zijn mooie handvatten voor de persoonlijke beleving en verdieping
die men tijdens de workshop ervaart.


Annemarie Prins
Konijnenlaan 28
2243 ES Wassenaar
Mobiel: 06- 31 00 05 36
Info@Natuurlijkverbonden.nl